Unit Pengajaran & Pembelajaran Bahasa Antarabangsa

Ketua Unit: Puan Norwani binti Mamad
Penolong Pengarah: Encik Badrul Hisyam Bin Abdul Rahman