Unit Data Akademik & Penilaian SBP

Ketua Unit: Encik Shafarudin Bin Ali
Penolong Pengarah: Encik Roslan Bin Tangah